Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10/08/2011
Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT
Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông
01/08/2011
Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT
Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
01/08/2011
Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học
28/07/2011
Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT
Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
13/07/2011