Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
Công văn số 108/GD&ĐT-MN ngày 10/03/2021 về chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngàỵ 04/03/2021 của UBND quận về việc thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bac Từ Liêm giai đoạn 2021-2030, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường mầm non, tiểu học, trung học
cơ sở, thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Rà soát bổ sung bảo đảm các điều kiện dạy và học phù hợp với trẻ khuyết tật; Ưu tiên, tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học hòa nhập trong môi trường tốt nhất tại các trường công lập;
2.Tham mưu với các cấp lãnh đạo về việc cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất dạy và học, đảm bảo điều kiện tiếp cận đối với trẻ khuyết tật;
3. Phối hợp với các ban ngành của địa phương rà soát số liệu người khuyết tật có nhu cầu và có khả năng tham gia học tập hòa nhập tại các trường, bố trí các lớp học phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật;
4. Xây dựng kế hoạch giáo dục, hướng dẫn và tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của người khuyết tật không thể đáp ứng; thực hiện miễn, giảm học phí, chi phí học tập, các khoản đóng góp khác cho trẻ khuyết tật theo quy định;
5. Xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy cho trẻ khuyết tật, kết hợp giữa học vãn hóa và phục hồi chức năng.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực
hiện./.