Tiêu đề thời khóa biểu : Thời khóa biểu học Online của học sinh trường Tiểu học Tây Tựu B năm học 2019-2020
File đính kèm : Tải về
Nội dung chi tiêt

Để đảm bảo chương trình học cho các em học sinh trong dịp nghỉ Covid-19, trường TH Tây Tựu B đã xếp lịch học cụ thể cho các lớp phù hợp với điều kiện của học sinh trong trường. Chi tiết xem tại file đính kèm.