Tiêu đề thời khóa biểu : Thời khóa biểu năm học 2019-2020
File đính kèm : Tải về
Nội dung chi tiêt

Nhằm đảm bảo công tác dạy và học trong năm học 2019-2020 Trường TH Tây Tựu B đã xếp lịch học của các lớp theo thời khóa biểu. Chi tiết xem file đính kèm.