Trường Tiểu học Tây Tựu B  
 

Ðịa chỉ: phường Tây Tựu - quận BắcTừ Liêm - thành Phố Hà Nội   

 

Ðiện thoại:   04.3837 4106            Fax:   
 

 

Website:   http://tieuhoctaytuub.pgdbactuliem.edu.vn

Hiệu trưởng:   Nguyễn Thị Mai Hương

Hiệu phó:   Đào Thị Thuỷ