Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Nguyễn Thị Mai Hương 0988501276 phường Phương Canh Hiệu trưởng
2 Đào Thị Thủy 0964733899 phường Cổ Nhuế Hiệu phó
3 Nguyễn Thuý Ngọc 01664187986 phường Minh Khai Tổ trưởng khối 1
4 Trần Thị Tuyết 0972019672 phường Tây Mỗ Giáo viên
5 Nguyễn Thị Anh 01673123782 phường Tây Tựu Giáo viên