7 đề án phát triển ngành sư phạm, trường sư phạm 2011-2020 - (25/08/2011 23:54)

(gd&tđ)-bộ gd&đt vừa công bố dự thảo chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020. theo đó, nội dung của chương trình thể hiện ở 7 đề án.

Giáo dục - Đào tạo quận cầu giấy tổ chức lớp tập huấn công tác y tế trường học và công tác phòng dịch cúm A/H1N1, sốt xuất huyết. - (19/08/2009 16:57)

Ngày 10, 13 tháng 8 năm 2009 phòng giáo dục - đào tạo cầu giấy phối hợp với trung tâm y tế quận tổ chức tập huấn công tác y tế trường học cho 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các nhóm, lớp mầm non tư thục.ngày 10, 13 tháng 8 năm 2009 phòng giáo dục - đào tạo cầu giấy phối hợp với trung tâm y tế quận tổ chức tập huấn công tác y tế trường học cho 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các nhóm, lớp mầm non tư thục