Chọn chủ đề con:

Chuyên đề Tập đọc lớp 1 bài: Đầm sen (29/03/2019 16:5)

Sáng ngày 29.3.2019, nhà trường tổ chức chuyên đề tập đọc bồi dưỡng cho giáo viên khối 1.

Chuyên đề Chính tả lớp 1 bài: Mời vào (28/03/2019 10:45)

Sáng ngày 28/3/2019, nhà trường tổ chức chuyên đề chính tả bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên khối 1.

Chuyên đề Toán lớp 3 bài: Luyện tập (11/10/2018 17:6)

Chiều ngày 11.10.2018, trường tổ chức chuyên đề toán bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên khối 3.

Chuyên đề Tiếng Anh (11/10/2018 7:57)

Sáng ngày 10.10.2018, trường tổ chức chuyên đề tiếng anh lớp 3 bồi dưỡng chuyên môn cho gv tiếng anh.

Chuyên đề LTVC lớp 3 bài: MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì? (28/09/2018 22:9)

Ngày 27.9.2018, trường tổ chức chuyên đề ltvc bồi dưỡng chuyên môn cho gv khối 3.