Các đồng chí GV tổ năng khiếu nghiên cứu, trao đổi sách giáo khoa mới - (13/02/2020 12:41)

Sau khi nhận nhiệm vụ đọc, nghiên cứu sách thuộc bộ môn mình phụ trách, các đ.c gv tổ năng khiếu ngồi trao đổi nội dung sách, thực hiện kế hoạch thẩm định sách giáo khoa thuộc các môn năng khiếu mới.

Giáo viên Khối 1 nghiên cứu sách giáo khoa mới - (10/02/2020 10:11)

Chiều 4/2/2020, nhóm trực trường phòng chống dịch bệnh corona cùng với đồng chí hiệu trường đề ra mục tiêu để thực hiện kế hoạch thẩm định sách giáo khoa lớp 1 mới.

Chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình tổng thể - (02/04/2018 7:55)

Chương trình giáo dục phổ thông: chương trình tổng thể