Đại hội Công Đoàn TH Tây Tựu B lần thứ nhất nhiệm kì 2017-2020 - (26/08/2017 15:1)

chiều thứ ba ngày 23/8/2017, tại phòng hội đồng trường th tây tựu b đã diễn ra đại hội công đoàn lần thứ nhất nhiệm kì 2017-2020.

Đoàn nghệ thuật Thăng Long dành cho khiếm thị và chất độc màu da cam. - (26/03/2017 7:18)

chiều ngày 16 tháng 12, tại sân trường th tây tựu b đã diễn ra buổi biểu diễn nghệ thuật do đoàn nghệ thuật thăng long dành cho khiếm thị và chất độc màu da cam biểu diễn và đã quyên góp được số tiền ủng hộ lên tới 5.260.000 đồng từ toàn thể cán bộ, công nhân viên và các em học sinh trong trường.

BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI 25/3 NĂM 2017 - (26/03/2017 7:12)

công tác xã hội (ctxh) là hoạt động mang tính chuyên nghiệp nhằm huy động mọi nguồn lực của cả cộng đồng để giải quyết các vấn đề phát sinh, bất bình đẳng; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi và hạnh phúc của con người, vì tiến bộ, công bằng, phồn vinh của xã hội. tại việt nam, công tác xã hội có ý nghĩa to lớn, là một trong những nhân tố bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển ổn định bền vững, đưa việt nam từ quốc gia đói nghèo vươn lên trở thành điểm sáng của thế giới về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ và đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội trong giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay.

Trường Tiểu học Tây Tựu B tổ chức khám sức khỏe cho tập thể cán bộ công nhân viên trong trường. - (08/03/2017 20:59)

sáng ngày 7 tháng 3, tại trường tiểu học tây tựu b đã tổ chức khám sức khỏe cho tập thể cán bộ công nhân viên trong trường.

Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi về triển khai, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2016". - (14/11/2016 12:33)

ngày 26 tháng 10 năm 2016, tại trường h newton đã diễn ra hội thi "tuyên truyền viên giỏi về triển khai, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2016" cụm tiểu học với sự tham gia của các giáo viên công đoàn trường th. cô nguyễn thị hồng vân đã giành giải ba cấp cụm.