Thi giải Toán cấp quốc gia qua Internet - (19/08/2009 16:58)

Ngày 12/5/2009, đội tuyển toán lớp 5 và lớp 9 của 63 tỉnh, thành phố sẽ tham dự cuộc thi "giải toán qua internet" (violympic toán học) dành cho học sinh phổ thông do bộ gd&đt và tập đoàn fpt lần đầu tổ chức.