Hướng dẫn đăng ký trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021-2022. Thời gian từ ngày 12/7/2021-14/7/2021 - (11/07/2021 23:39)

👉 bước 1: truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục đăng ký tuyển sinh. 👉 bước 2: chọn loại đăng ký tuyển sinh: tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 👉 bước 3: đăng ký tuyển sinh. cmhs nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh, nhấn vào nút tìm hoặc enter để lấy thông tin học sinh lên biểu mẫu sau đó điền các thông tin cần thiết vào biểu mẫu trực tuyến. 👉 bước 4: xác nhận thông tin. sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, cmhs nhập mã xác nhận và nhấn vào nút gửi thông tin để xác nhận. 👉 bước 5: đăng ký thành công sau khi cmhs gửi thông tin xác nhận, hệ thống sẽ thông báo đăng ký tuyển sinh thành công, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và mã hồ sơ đăng ký của học sinh, cmhs nhấn nút hoàn tất để hệ thống [...]

Mẫu đơn xin học vào lớp 1 năm học 2021-2022 - (24/06/2021 9:44)

Mẫu đơn xin học vào lớp 1 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO📣📣 TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022 - (18/06/2021 10:47)

📌 thực hiện kế hoạch số 235/kh-ubnd ngày 25/5/2021 của ubnd quận bắc từ liêm về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn quận bắc từ liêm. 📌 trường tiểu học tây tựu b thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

Quyết định thành lập HĐTS năm học 2021-2022 - (17/06/2021 23:35)

Căn cứ công văn sổ 1199/sgdđt-qlt ngày 13/4/2021 của sở giáo dục và đào tạo hà nội về việc hướng dan tuyến sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; căn cứ ke hoạch sổ 235/kh-ubnd ngày 25/5/2021 của ubnd quận bắc từ liêm về việc tuyến sinh vào các trường mẩm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021- 2022; căn cứ quyết định 7213/qđ-ubnd ngày 29/12/2020 của ubnd quận bắc từ liêm về việc giao phụ trách chung phòng giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm; theo đề nghị của đồng chí hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận bắc từ liêm.

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 - (17/06/2021 23:31)

Căn cứ thông tư số 28/2020/tt-bgdđt ngày 04/9/2020 của bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học; thông tư số 36/2017/tt-bgdđt ngày 28/12/2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;. thực hiện công văn số 1199/sgdđt-qlt ngày 13/4/2021 của sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; thực hiện kế hoạch số 235/kh-ubnd ngày 25/5/2021 của ubnd quận bắc từ liêm về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận bắc từ liêm; căn cứ vào tình hình thực tế, số liệu điều tra, trường tiểu học tây tựu b ban hành kế hoạch tuyển sinh vào [...]