Thông báo: LỊCH LÀM VIỆC KHI HỌC SINH QUAY LẠI TRƯỜNG - (17/05/2021 15:49)

hực hiện thông báo số 1638/TB-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021. Nhà trường xin thông báo tới PHHS một số nội dung sau: ✅ HS bắt đầu nghỉ hè từ ngày 15/5/2021. ✅ Nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập. ✅ Về việc kiểm tra định kì, khi học sinh được phép trở lại trường học, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh học, ôn tập, thực hiện kiểm tra định kì, bù cho các nội dung còn thiếu do được nghỉ hè sớm. ✅ Học sinh quay trở lại trường khi có văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội. Trong thời gian nghỉ hè phụ huynh quản lí con đảm bảo an toàn. 🌸 Chúc Quý Cha mẹ và các con có mùa hè bổ ích và an toàn.