KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm cuối năm học 2020-2021 - (17/05/2021 15:43)

Thực hiện thông báo số 1638/SGDĐT-VP ngày 13/5/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gia năm học 2020-2021; Thực hiện công văn số 1665/SGDĐT-VP ngày 15/5/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm cuối năm học 2020-2021;Công văn số 1314/ UBND ngày 13/05/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021; Trường tiểu học Tây Tựu B xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm cuối năm học 2020-2021 như sau: