NỘP HỌC PHÍ QUA ỨNG DỤNG Viettel Pay - (10/05/2020 14:24)

📌Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về viêc yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không sử dụng tiền mặt, yêu cầu trường học thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động; 📌 Căn cứ công văn số 5421/BGDDT-KHTC về việc hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục. 🌺🌺🌺 Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc phụ huynh học sinh trong việc nộp tiền học phí và các khoản thu khác; Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tây Tựu phối hợp với Viettel Hà Nội- Tập Đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân Đội triển khai thực hiện thu học phí và các khoản thu khác thông qua hình thức: NỘP HỌC PHÍ QUA ỨNG DỤNG Viettel Pay

Một số hình ảnh minh họa