Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Tây Tựu B họp xây dựng phương án xử trí phòng, chống dịch sau khi học sinh đến trường học lại. - (10/02/2020 10:43)

Ngày 07/02/2020 Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Tây Tựu B họp xây dựng kế hoạch phòng bệnh công tác phun thuốc sát khuẩn, triển khai công tác tổng vệ sinh lau dọn toàn bộ khuôn viên trường, khu phòng học mới. Xây dựng các phương án xử trí phòng, chống dịch sau khi học sinh đến trường học lại.

Một số hình ảnh của cuộc họp