CHUYÊN ĐỀ MÔN MĨ THUẬT - (20/11/2020 14:57)

🌺🌺🌺 Trường Tiểu học Tây Tựu B đã tổ chức chuyên đề môn Mĩ thuật lớp 1 theo chương trình sách giáo khoa mới. 🍃🍃🍃 Trong giờ dạy, cô giáo đã sử dụng nhiều phương pháp để dẫn dắt học sinh một cách khéo léo giúp cho các em tạo ra được hình ảnh những con vật từ những chấm và nét rất đơn giản. Qua đó tạo hứng thú cho học sinh khi học Mỹ thuật. 🎉🎉🎉 Chuyên đề đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Mỹ thuật.

Một số hình ảnh minh họa