Trường TH Tây Tựu B tổ chức bồi dưỡng GV về dạy học trực tuyến cho HS trong đợt nghỉ do dịch cúm nCoV - (13/02/2020 10:40)

Nhằm đảm bảo cho các em HS của trường trong những ngày nghỉ vẫn có thể ôn luyện và tiếp thu kiến thức mới. Trường TH Tây Tựu B tổ chức bồi dưỡng GV về dạy học trực tuyến cho HS để triển khai tới từng nhóm lớp.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn