Hoạt động sắp xếp, dọn dẹp thư viện của trường, lớp - (13/02/2020 11:31)

Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi trở lại trường học tập, BGH cùng tập thể GV trong trường tiếp tục triển khai công tác bổ sung nguồn sách, sắp xếp thư viện của trường của lớp để các em có thể dễ dàng đọc sách, chia sẻ với bạn sau giờ học.

Một số hình ảnh thư viện