NGÀY HỘI TIẾNG ANH VỚI CHỦ ĐỂ "PLACES" - (22/04/2021 16:9)

Tiểu học Tây Tựu B gặp gỡ nhau trong nắng sớm đầu tuần.🌸🌸🌸 🌺🌺🌺 Ngày hội Tiếng Anh với chủ đề : “ Places “ sôi động, hào hứng, tiếp thêm năng lượng cho một tuần học mới.

Một số hình ảnh