Ngày hội Tiếng Anh chủ đề Giáng Sinh dành cho học sinh khối 3 - (17/12/2020 15:17)

Vào tiết chào cờ sáng thứ 2 ngày 14 tháng 12 năm 2020, học sinh khối 3 đã được tham gia ngày hội Tiếng Anh với chủ đề "Christmas Day". Qua ngày hội nói Tiếng Anh này, học sinh đã biết được các từ vựng về ngày Noel và có cơ hội được nói Tiếng Anh với giáo viên và với các bạn cùng khối mình.