Kế hoạch phòng chống viêm đường hô hấp cấp do Virut Corona - (16/06/2020 9:12)

Thực hiện kế công văn số 300/SGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;