HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LÀM GIÁ ĐỖ CỦA HỌC SINH LỚP 2D - (22/04/2021 16:6)

Món giá đỗ ngon nhất con từng biết♥️ Từ những vỏ chai nhựa đã bỏ đi chúng tớ được cô hướng dẫn tạo ra thực phẩm sạch🥬 Chúng tớ được chứng kiến từng ngày hạt đậu nảy mầm như chúng tớ từng ngày được khôn lớn 😊

Và đây là thành quả của cô trò 2D chúng tớ