DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 - (21/08/2020 23:33)

Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh trực tiếp, để tạo điều kiện cho giáo viên khối 1 nắm bắt được học sinh của lớp và có kế hoạch hướng dẫn các em trong năm học mới, các thầy cô giáo trong Ban tuyển sinh của nhà trường cùng với Ban giám hiệu đã thực hiện phân chia danh sách học sinh lớp 1.