Không gửi giấy trúng tuyển NV2 cho TS không ĐKXT NV2 - (25/08/2011 23:54)

(GD&TĐ)-Trưa nay (25/8), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có công điện gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện và các trường đại học, trường cao đẳng về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 của thí sinh. Theo đó, Bộ yêu cầu các trường không gửi Giấy báo triệu tập trúng tuyển NV2 cho thí sinh không nộp hồ sơ ĐKXT NV2 vào trường, kể cả thí sinh có nộp hồ sơ ĐKXT NV2 nhưng không đúng quy định.

Các trường chỉ thông báo và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 của thí sinh đúng thời hạn quy định, từ ngày 25/8/2011 đến 17 giờ ngày 15/9/2011.

Không nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 của thí sinh nộp trước ngày 25/8/2011 và cũng không kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 của thí sinh nộp trước 17 giờ ngày 15/9/2011. 

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tập trung tìm các giải pháp cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng và uy tín của trường, không thông tin, quảng bá về việc áp dụng các biện pháp thu hút thí sinh bằng mọi giá, dưới mọi hình thức, thiếu lành mạnh, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận xã hội.

 Tất cả hồ sơ ĐKXT NV2 của thí sinh nộp trong thời hạn quy định đều có giá trị xét tuyển như nhau.

Điểm trúng tuyển NV2, danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 các trường công bố chậm nhất là ngày 20/9/2011.

Hàng ngày, các trường cập nhật thông tin về hồ sơ ĐKXT NV2 của thí sinh vào máy tính bằng phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Thông tin về hồ sơ ĐKXT của thí sinh gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh; số báo danh, đối tượng; khu vực; điểm thi từng môn và tổng điểm 3 môn thi; số thứ tự hồ sơ; mã ngành ĐKXT; ngày nhận hồ sơ ĐKXT; ngày trả hồ sơ ĐKXT (nếu có).

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường phải tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT NV2 đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 25/8/2011 đến 17h ngày 10/9/2011. Lệ phí ĐKXT của thí sinh rút hồ sơ ĐKXT đã nộp do Hiệu trưởng các trường xem xét quyết định và công bố công khai.

Chỉ được thông báo nhận hồ sơ ĐKXT NV2 và xét tuyển đúng các khối thi mà các trường đã đăng ký và được công bố công khai trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2011.

Khi xây dựng biên bản điểm trúng tuyển NV2, các trường không được nhân hệ số các môn thi để tính điểm sàn và điểm trúng tuyển NV2 không được thấp hơn điểm trúng tuyển NV1.

Đặc biệt, năm nay, Bộ đã nhấn mạnh việc các trường tập trung tìm các giải pháp cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng và uy tín của trường, không thông tin, quảng bá về việc áp dụng các biện pháp thu hút thí sinh bằng mọi giá, dưới mọi hình thức, thiếu lành mạnh, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận xã hội.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tổ chức thanh tra công tác xét tuyển của các trường. Tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Hiếu Nguyễn

,