HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN - (12/10/2020 16:6)

Vào ngày 7/10, trường TH Tây Tựu B tổ chức họp hội đồng sư phạm để sơ kết công tác T9 và triển khai kế hoạch T10. 🌹Kết hợp với cuộc họp, BCH Công đoàn cũng tổ chức sinh nhật cho các đ/c sinh tháng 7,8,9,10. Chúc các đ/c sinh nhật vui vẻ và hoàn thành tốt công việc🌺🌺

Một số hình ảnh