Trường Tiểu học Tây Tựu B tổ chức khám sức khỏe cho tập thể cán bộ công nhân viên trong trường. - (08/03/2017 20:59)

Sáng ngày 7 tháng 3, tại trường Tiểu học Tây Tựu B đã tổ chức khám sức khỏe cho tập thể cán bộ công nhân viên trong trường.

     Một số hình ảnh: