Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi về triển khai, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2016". - (14/11/2016 12:33)

Ngày 26 tháng 10 năm 2016, tại trường H Newton đã diễn ra Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi về triển khai, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2016" cụm Tiểu học với sự tham gia của các giáo viên công đoàn trường TH. Cô Nguyễn thị Hồng Vân đã giành giải Ba cấp cụm.     
    Hội thi kết thúc thành công tốt đẹp!