Hướng dẫn đăng ký trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021-2022. Thời gian từ ngày 12/7/2021-14/7/2021 - (11/07/2021 23:39)

👉 Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng ký tuyển sinh. 👉 Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2021-2022 👉 Bước 3: Đăng ký tuyển sinh. CMHS nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh lên biểu mẫu sau đó điền các thông tin cần thiết vào biểu mẫu trực tuyến. 👉 Bước 4: Xác nhận thông tin. Sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, CMHS nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận. 👉 Bước 5: Đăng ký thành công Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ. 👉 Bước 6: In thông tin đăng ký tuyển sinh CMHS chọn in thông tin hoặc đăng nhập vào email để in thông tin đăng ký xét tuyển. Trân trọng!

Chi tiết xem tại:

https://youtu.be/Enu7pjCOk2k