THÔNG BÁO📣📣 TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022 - (18/06/2021 10:47)

📌 Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. 📌 Trường Tiểu học Tây Tựu B thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau: