Trường TH Tây Tựu B tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp trường - (08/06/2020 10:56)

Hội thi Tin học trẻ cấp trường là hoạt động phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng về tin học dành cho các em học sinh của trường; qua đó phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu trẻ về tin học để bồi dưỡng và phát triển .

Một số hình ảnh minh họa: